dormakaba

Kestävyys

Tullakseen alansa johtavaksi yritykseksi ja herättääkseen luottamusta liiketoimintojaan kohtaan dormakaba tarjoaa innovatiivisia sekä kestäviä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Rakennusteollisuus, asiakkaat, kumppanit, lainsäätäjät ja loppukäyttäjät edellyttävät yhä vastuullisempia liiketoimintatapoja ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. Siksi kestävyys on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä, joiden avulla on mahdollista tulla tunnetuksi luotettavana teollisuudenalan johtavana yrityksenä. Lue lisää sitoutumisestamme, menettelytavoistamme, raportoinnistamme ja tuoteselosteistamme. 

Sitoutuminen

Olemme sitoutuneet vaalimaan kestävää kehitystä arvoketjumme kaikissa vaiheissa nykyisiä ja tulevia sukupolvia koskevien taloudellisten, ympäristö- ja sosiaalisten vastuidemme mukaisesti.

Tavoitteenamme on avoin, läpinäkyvä dialogi kaikkien sidosryhmiemme kanssa määrittäessämme selkeisiin tavoitteisiin ja jatkuvaan parantamiseen perustuvia strategioitamme. Raportoimme edistyksestämme aktiivisesti. 

Sustainability_Approach

Menettelytavat

dormakaba on sitoutunut rakentamaan kestävän kehityksen strategiansa olennaisimpien teemojensa mukaisesti.

More
Sustainability_Reporting

Raportointi

Haluamme täyttää brändilupauksemme ”Luottamus” tekemällä kestävään kehitykseen liittyvät saavutuksemme läpinäkyviksi.

More
Sustainability_Product declarations

Tuoteselosteet

Kestävät tuotteet ovat yhä tärkeämpiä rakennusteollisuudessa.

More