dormakaba

Kontor och företag

Flera filialer, deltidsanställda och medarbetare, hantverkare och konsulter: för kontor och företag kan administrationen av passersystemet vara en utmaning.

Offices and business spaces

Med exivo är du alltid på alerten – även efter kontorstid. Vårt system kortfattat:

  • enkel tilldelning av tillträdesbehörigheter – med ett musklick eller en svajpning
  • fast månadskostnad – inga obehagliga överraskningar
  • höga säkerhets- och dataskyddsstandarder
  • minskade personalkostnader
  • ingen dyr server- eller IT-infrastruktur krävs
  • fritt val av användarmedia – välj mellan kort, nyckelbricka, smart key eller mobiltelefon
  • automatiska systemuppdateringar
  • inga fler problem borttappade nycklar och nyckelutlämningar.