dormakaba

Detaljhandel och filialer

Retail chains, stores and branches

Flera platser, många deltidsanställda, olika leverantörer: I ditt företag måste du ta hänsyn till många aspekter för att garantera tillgång till dina lokaler. Vid leveranser då det är obemmanat, använd exivo för att vid behov ge leverantören tillträde - utan att någon behöver vara på plats. Och om en anställd blir sjuk kan du enkelt och omedelbart ge vikarien tillträde. Fördelarna i en överblick:

  • lämnar du lätt och flexibelt ut tillträdesrättigheter
  • kan du snabbt ändra behörigheter när personal byts
  • kan du lätt ge dina medarbetare rätt behörighet, även om du inte är på plats
  • underlättas arbetet för filialchefen som kan lämna ut eller ändra behörigheter när som helst
  • har du alltid full överblick över systemet, oavsett var du befinner dig