dormakaba
Jak to działa

Jak używać evolo smart

Instalowanie i konfigurowanie aplikacji:

1. Konfiguracja aplikacji dormakaba Evolo Smart App

 • Pobierz i zainstaluj aplikację dormakaba evolo smart app ze sklepu.
 • Zarejestruj aplikację za pomocą adresu e-mail.

2. Konfiguracja dormakaba mobile access app.

 • Pobierz dormakaba mobile access app ze sklepu i zainstaluj ją.
 • Zarejestruj aplikację za pomocą numeru telefonu.


Zarządzanie użytkownikami:

1. Dodaj użytkownika z nośnikiem fizycznym:

 • Przygotuj nośnik użytkownika.
 • W obszarze użytkownika wybierz "+ nowy użytkownik" i wybierz "dodaj nośnik fizyczny".
 • Zeskanuj kod QR nośnika użytkownika.
 • Po zarejestrowaniu nośnika możesz podać imię, nazwisko i naciśnij zapisz. 

2. Dodaj użytkownika z kluczem cyfrowym:

 • Przygotuj nośnik użytkownika.
 • W sekcji Użytkownik wybierz "+ nowy użytkownik" i wybierz "dodaj klucz cyfrowy".
 • Wybierz dostępny klucz cyfrowy lub kup go za pomocą przycisku "+ nowy klucz".
 • Wprowadź imię, nazwisko i naciśnij Zapisz
 • Teraz klucz cyfrowy może zostać przesłany drogą elektroniczną według Twojego wyboru (np. SMS, e-mail).

3. Edycja użytkownika:

 • Wybranie użytkownika prowadzi bezpośrednio do jego edycji.

4. Usuń użytkownika:

 • Aby usunąć użytkownika, przesuń palcem w lewo. Należy pamiętać, że tego procesu nie można cofnąć.
 • Zwróć uwagę, że komponenty drzwi, z których usunięto użytkownika, muszą zostać ponownie wgrane.


Kupowanie kluczy digitalnych:

 • Wciśnij przycisk "KUP KLUCZE DIGITALNE", aby uzyskać pakiet kluczy poprzez mechanizm zakupów w sklepie internetowym.
 • Wybierz żądany pakiet kluczy i dokonaj zakupu.
 • Jeśli zakup został pomyślnie zakończony, na liście pojawią się klucze digitalne


Programowanie:

1. Utwórz nowy komponent drzwi:

 • W sekcji Drzwi, wybierz "+ nowe drzwi".
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i przyłóż smartfon do komponentu drzwi. 
 • Po potwierdzeniu identyfikacji drzwi, można nadać im nazwę.
 • Zapisz, a drzwi zostaną zarejestrowane.

2. Profile czasowe:

Tworzenie

 • W obszarze profili czasowych wybrać "+ nowy profil czasowy”. 
 • Nadaj profilowi czasowemu nazwę i zdefiniuj dni oraz okno czasowe.
 • Zapisz, aby utworzyć profil czasowy.

Zmień

 • W obszarze profili czasowych wybierz profil czasowy, który chcesz zmienić. 
 • Kliknij profil czasowy, który chcesz zmienić, aby przejść do trybu edycji.
 • Należy pamiętać, że należy zaktualizować wszystkie drzwi, w których ten profil czasowy będzie używany, tj. wgrać konfigurację.

Przydzielanie profilu czasowego

 • Wybierz ustawienia i, w razie potrzeby, ustaw ograniczenia czasowe.
 • Dostęp jest ograniczony do wybranych dni tygodnia od XX:XX do YY:YY.
 • Dla każdych drzwi można skonfigurować kilka różnych okien czasowych (np. dla pracowników, dla personelu sprzątającego).
 • Aby okno czasowe było aktywne dla danego użytkownika, musi być mu ono przyznane.
 • Ponadto można tu ustawić czas otwarcia komponentów drzwi oraz sygnalizację.
 • W przypadku czytnika kompaktowego 91 04 można również ustawić odległość, z jakiej czytnik może być obsługiwany.
 • Należy pamiętać, że każda zmiana musi zostać ponownie wgrana do komponentu drzwi.

3. Wgraj konfigurację do komponentu drzwi:

 • Przygotuj kartę programującą. Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć programowanie.
 • Teraz przytrzymaj kartę programującą przy komponencie drzwi. Krótki sygnał dźwiękowy i zielone światło wskazują, że komponent jest gotowy do programowania.
 • Teraz przytrzymaj smartfon przy komponencie drzwi (uwaga dla NFC: antena NFC smartfonu znajduje się zazwyczaj w środku tylnej części urządzenia; w razie potrzeby sprawdź instrukcję obsługi smartfonu).
 • Powodzenie programowania potwierdza krótki sygnał ze smartfonu (czas jest zsynchronizowany ze smartfonem).
 • Po ok. 5 sekundach komponent drzwi również kończy programowanie. Zostanie to potwierdzone zielonym światłem i komunikatem na ekranie.


Sprawdź stan komponentu drzwi:

 • Naciśnij ten przycisk, aby zobaczyć stan komponentu drzwi wyświetlany w aplikacji.
 • Po naciśnięciu tego przycisku należy przytrzymać smartfon przy komponencie drzwi.
 • Smartfon potwierdza odczyt krótkim sygnałem i wyświetla żądane dane.
 • Pokazuje również, czy obsługiwane są funkcje "Dostęp przez smartfon mobile access app" lub "Konfiguracja komponentu drzwi przez Bluetooth®".
 • Aby uzyskać dostęp do menu głównego, naciśnij strzałkę w lewym górnym rogu.


Zmień profil czasowy:

 • Nacisnąć ten przycisk, aby w dowolnym momencie zmienić ustawienia przedziałów czasowych i drzwi.
 • Należy pamiętać, że każda zmiana musi być ponownie załadowana do komponentu drzwi.


Aktywuj klucz digitalny w dormakaba mobile access app:

 • Jeśli zakupiłeś klucz digitalny i przypisałeś go osobie, możesz wysłać go z "ZAPISZ I WYŚLIJ ZAPROSZENIE" za pośrednictwem smartfonu (np. pocztą elektroniczną, SMS-em) do osoby, która ma otrzymać dostęp za pomocą mobile access app.
 • Osoba otrzymuje instrukcje, jak aktywować klucz digitalny.
 • Mobile access app musi być zainstalowana i zarejestrowana. Klucz digitalny jest wymagany po kliknięciu na link.
 • Po zakończeniu, klucz digitalny pojawia się w mobile access app w menu -> Klucze digitalne.
 • Aby otworzyć drzwi za pomocą mobile access app, naciśnij przycisk i przytrzymaj smartfon w pobliżu elementu drzwi.


Obsługa czytnika kompaktowego z większej odległości:

 • Ta opcja ustawienia jest dostępna tylko w przypadku czytnika kompaktowego 91 04, który posiada zewnętrzne zasilanie. 
 • W przypadku aktywacji tego ustawienia można obsługiwać komponent drzwi za pomocą smartfonu z nieco większej odległości. W zależności od smartfonu i otoczenia, odległość ta może wynosić od kilku centymetrów do jednego metra.
 • W tym celu w smartfonie musi być włączony moduł Bluetooth®.
 • Upewnij się, że w odległości kilku metrów od tego czytnika kompaktowego, dla którego wprowadzono to ustawienie, nie znajdują się inne komponenty drzwi evolo obsługiwane za pomocą evolo smart, aby im nie przeszkadzać.
 • Upewnij się, że w promieniu kilku metrów od czytnika kompaktowego nie znajdują się inne osoby, które mają zainstalowaną tę aplikację lub aplikację evolo smart, aby pomyślnie otworzyć drzwi za pomocą aplikacji dormakaba mobile access.