dormakaba
Jak to działa

Jak używać evolo smart

Aby pomyślnie zaprogramować komponent drzwi evolo smart, wymagane są następujące elementy:

 • Nośniki użytkownika z kodem QR
 • Karta programowania Master B
 • Smartfon (wymagania, patrz tutaj)


Instalowanie i konfigurowanie aplikacji:

1. Konfiguracja aplikacji dormakaba Evolo Smart App

 • Pobierz i zainstaluj aplikację dormakaba evolo smart app ze sklepu.
 • Zarejestruj aplikację za pomocą adresu e-mail.

2. Konfiguracja dormakaba mobile access app.

 • Pobierz dormakaba mobile access app ze sklepu i zainstaluj ją.
 • Zarejestruj aplikację za pomocą numeru telefonu.


Zarządzanie użytkownikami:


1. Dodanie fizycznego nośnika:

 • Przygotuj nośniki użytkownika. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć kamerę smartfonu w aplikacji. Zeskanuj kod QR nośnika użytkownika.
 • Po zarejestrowaniu nośnika można wprowadzić imię i nazwisko odpowiedniego użytkownika.
 • Zapisz ten nośnik za pomocą opcji "ZAPISZ I WRÓĆ".

2. Dodawanie klucza digitalnego:

 • Jeśli klikniesz na już zakupiony klucz digitalny na liście (jeśli jest dostępny), możesz wpisać imię i nazwisko odpowiedniego użytkownika. Klucz digitalny można przekazać temu użytkownikowi za pomocą przycisku "ZAPISZ I WYŚLIJ ZAPROSZENIE".
 • Naciśnij przycisk "SKANUJ KOD QR", aby włączyć kamerę smartfona w aplikacji i przechwycić klucz digitalny w dormakaba mobile access app. Po zarejestrowaniu klucza digitalnego można wprowadzić imię i nazwisko odpowiedniego użytkownika.
 • Zapisz ten nośnik za pomocą opcji "ZAPISZ I WRÓĆ".

3. Edytuj użytkowników:

 • Krótko naciśnij odpowiedniego użytkownika. Otwiera się okno edycji dla odpowiedniego użytkownika.

4. Usuń użytkowników:

 • Naciśnij trzy kropki po prawej stronie użytkownika i pojawi się symbol "kosza na śmieci".
  W ten sposób użytkownik zostaje całkowicie usunięty z listy i wszystkich drzwi, do których jest przypisany. Otrzymasz komunikat informujący o tym, których drzwi to dotyczy i musisz wyraźnie potwierdzić usunięcie. Procesu tego nie można cofnąć.
 • Należy pamiętać, że komponenty drzwi, z których użytkownik został usunięty, muszą zostać ponownie przeprogramowane.

 

Kupowanie kluczy digitalnych:

 • Wciśnij przycisk "KUP KLUCZE DIGITALNE", aby uzyskać pakiet kluczy poprzez mechanizm zakupów w sklepie internetowym.
 • Wybierz żądany pakiet kluczy i dokonaj zakupu.
 • Jeśli zakup został pomyślnie zakończony, na liście pojawią się klucze digitalne


Programowanie:

1. Utwórz nowy komponent drzwi:


 • Uruchom aplikację i stwórz nowe drzwi.
 • Identyfikacja drzwi w celu określenia, czy obsługiwane są funkcje "Dostęp ze smartfonem oraz mobile access app" lub "Konfiguracja komponentu drzwi poprzez Bluetooth®".
 • Uruchomienie drzwi tak, aby możliwy był dostęp za pomocą smartfonu i konfiguracja komponentu drzwi poprzez Bluetooth®.
 • Ustaw nazwy drzwi.

2. Utwórz profil czasowy:


 • Wybrać ustawienia, w razie potrzeby wprowadzić ograniczenie czasowe.
 • Dostęp jest ograniczony do wybranych dni tygodnia od XX:XX:XX do YY:YY:YY a.m./p.m.
 • W zależności od grupy użytkowników (np. pracownicy, personel sprzątający) dla jednych drzwi może zostać wprowadzonych kilka różnych ograniczeń czasowych
 • Aby aktywować ograniczenie czasowe dla użytkownika, należy mu je przydzielić
 • W tym miejscu można również ustawić czas otwarcia komponentów drzwi oraz sygnalizację
 • W przypadku czytnika kompaktowego 91 04 można również ustawić odległość, z której będzie on mógł być obsługiwany.
 • Uwaga, wszelkie zmiany muszą zostać przeniesione do komponentu drzwi

3. Dodaj użytkowników:


 • Wybierz istniejącego użytkownika (jeśli istnieje) z listy.
 • Można również wyszukać i dodać użytkownika za pomocą kodu QR.
 • Można także otworzyć okno zarządzania użytkownikami i bezpośrednio w nim tworzyć nowych użytkowników.
 • Jeśli dodałeś użytkownika i wybrałeś go, możesz użyć limitu czasowego, aby określić, czy użytkownik ten powinien mieć stały czy tylko ograniczony dostęp.
 • Należy pamiętać, że każda zmiana musi być ponownie wgrana do komponentu drzwi.

4. Wgraj konfigurację do komponentu drzwi:


 • Przygotuj kartę programującą. Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć programowanie.
 • Teraz przytrzymaj kartę programującą przy komponencie drzwi. Krótki sygnał dźwiękowy i zielone światło wskazują, że komponent jest gotowy do programowania.
 • Teraz przytrzymaj smartfon przy komponencie drzwi (uwaga dla NFC: antena NFC smartfonu znajduje się zazwyczaj w środku tylnej części urządzenia; w razie potrzeby sprawdź instrukcję obsługi smartfonu).
 • Powodzenie programowania potwierdza krótki sygnał ze smartfonu (czas jest zsynchronizowany ze smartfonem).
 • Po ok. 5 sekundach komponent drzwi kończy również programowanie. Potwierdza to zielone światło.


Sprawdź stan komponentu drzwi:


 • Naciśnij ten przycisk, aby zobaczyć stan komponentu drzwi wyświetlany w aplikacji.
 • Po naciśnięciu tego przycisku należy przytrzymać smartfon przy komponencie drzwi.
 • Smartfon potwierdza odczyt krótkim sygnałem i wyświetla żądane dane.
 • Pokazuje również, czy obsługiwane są funkcje "Dostęp przez smartfon mobile access app" lub "Konfiguracja komponentu drzwi przez Bluetooth®".
 • Aby uzyskać dostęp do menu głównego, naciśnij strzałkę w lewym górnym rogu.


Zmień profil czasowy:


 • Nacisnąć ten przycisk, aby w dowolnym momencie zmienić ustawienia przedziałów czasowych i drzwi.
 • Należy pamiętać, że każda zmiana musi być ponownie załadowana do komponentu drzwi.


Aktywuj klucz digitalny w dormakaba mobile access app:

 • Jeśli zakupiłeś klucz digitalny i przypisałeś go osobie, możesz wysłać go z "ZAPISZ I WYŚLIJ ZAPROSZENIE" za pośrednictwem smartfonu (np. pocztą elektroniczną, SMS-em) do osoby, która ma otrzymać dostęp za pomocą mobile access app.
 • Osoba otrzymuje instrukcje, jak aktywować klucz digitalny.
 • Mobile access app musi być zainstalowana i zarejestrowana. Klucz digitalny jest wymagany po kliknięciu na link.
 • Po zakończeniu, klucz digitalny pojawia się w mobile access app w menu -> Klucze digitalne.
 • Aby otworzyć drzwi za pomocą mobile access app, naciśnij przycisk i przytrzymaj smartfon w pobliżu elementu drzwi.


Obsługa czytnika kompaktowego z większej odległości:

 • Funkcja jest dostępna tylko w przypadku czytnika kompaktowego 91 04
 • Po aktywowaniu tej funkcji komponent drzwi można obsługiwać za pomocą smartfonu z nieco większej odległości. W zależności od typu smartfonu oraz otoczenia odległość ta może wynosić od kilku centymetrów do jednego metra
 • W smartfonie musi być włączona funkcja Bluetooth®
 • Doświadczenie wskazuje, że w przypadku smartfonów Apple iPhone zasięg jest większy, niż dla smartfonów z systemem Android
 • W celu uniknięcia zakłóceń należy się upewnić, że w promieniu kilku metrów od czytnika kompaktowego, dla którego wybrano to ustawienie, nie znajdują się żadne inne komponenty drzwi evolo obsługiwane za pomocą evolo smart
 • Aby można było z powodzeniem otworzyć drzwi z użyciem dormakaba mobile access app, w promieniu kilku metrów od czytnika kompaktowego nie mogą znajdować się inne smartfony, na których również zainstalowano wspomnianą aplikację lub też aplikację evolo smart