dormakaba
hoe het werkt

Hoe wordt evolo smart bediend?

Om met succes een evolo smart-deurcomponent te kunnen programmeren, zijn volgende zaken vereist:

 • Gebruikersmedia met opgedrukte QR-code
 • Programmeerkaart
 • Een smartphone (voorwaarden: zie hier)


Apps installeren:

1. De dormakaba evolo smart-app installeren

 • De dormakaba evolo smart-app downloaden uit de store en installeren.
 • De app met uw e-mailadres registreren.

2. De app dormakaba mobile access installeren

 • De app dormakaba mobile access downloaden uit de store en installeren.
 • De app met uw telefoonnummer registreren.


Gebruikers beheren:


1. Fysiek medium toevoegen:

 • De gebruikersmedia aanmaken. Met deze functietoets wordt via de camera van de smartphone de QR-code van het gebruikersmedium ingelezen.
 • Zodra het medium geregistreerd is, kunt u de voor- en achternaam van de betreffende gebruiker invoeren.
 • Sla het medium op met 'OPSLAAN EN TERUGKEREN'.

2. Digitale sleutel toevoegen:

 • Wanneer u op een aangekochte digitale sleutel in de lijst klikt, kunt u de voor- en achternaam van de betreffende gebruiker invoeren. U kunt deze digitale sleutel met de functietoets 'Uitnodiging versturen' doorsturen naar deze gebruiker. 
 • Met de functietoets 'QR-code scannen' wordt de camera van de smartphone door de app ingeschakeld. Registreer hiermee de QR-code van een digitale sleutel in de app dormakaba mobile access. Zodra de digitale sleutel geregistreerd is, kunt u de voor- en achternaam van de betreffende gebruiker invoeren.
 • Sla het medium op met 'OPSLAAN EN TERUGKEREN'.

3. Gebruikers wijzigen:

 • Druk kort op de naam van de betreffende gebruiker. Het venster Gebruiker wijzigen wordt geopend.

4. Gebruikers wissen:

 • Druk op het icoontje met de 3 puntjes rechts van de gebruiker. Er verschijnt een prullenbaksymbool. Hiermee wordt de gebruiker volledig uit de lijst verwijderd en worden alle eraan toegewezen deuren gewist. U krijgt een informatietekst te zien welke deuren het betreft en u moet het wissen expliciet bevestigen. Deze stap kan niet ongedaan worden gemaakt. 
 • Hou er rekening mee dat de deurcomponenten waaruit de gebruiker werd gewist, opnieuw geprogrammeerd moeten worden.

 

Digitale sleutels kopen:

Met de functietoets 'Digitale sleutels kopen' kan een sleutelpakket worden aangeschaft via in-app aankoop. 
Selecteer het gewenste sleutelpakket en voer de aankoop uit. 
Bij een geslaagde aankoop verschijnen de digitale sleutels in de lijst.


Programmeren:

1. Nieuwe deurcomponenten aanmaken:


 • De app starten en een nieuwe deur aanmaken. 
 • Identificatie van de deur om vast te stellen of de functionaliteiten 'Toegang met smartphone en mobile access-app', resp. 'Configuratie deurcomponenten via Bluetooth®' worden ondersteund. 
 • Inbedrijfstelling van de deur, zodat de toegang met de smartphone en het programmeren van de deurcomponenten via Bluetooth® mogelijk is. 
 • Een deurnaam bepalen.

2. Tijdprofiel aanmaken:


 • Instellingen selecteren en indien gewenst het tijdprofiel instellen.
 • Als dit tijdsprofiel aan een gebruiker wordt toegekend, wordt de toegang op de geselecteerde weekdagen van XX:XX tot YY:YY uur beperkt.
 • Voor elke deur kunnen meerdere verschillende tijdprofielen worden geconfigureerd (bijv. voor medewerkers, voor schoonmaakpersoneel)
 • Om het tijdprofiel voor een gebruiker actief te laten worden, moet deze aan de gebruiker worden toegewezen
 • Verder kan hier onder meer de ontgrendelingstijd van de deurcomponenten worden geconfigureerd.
 • Bij de compactlezer 91 04 is het ook mogelijk om de afstand in te stellen vanaf waar een medium de lezer kan bedienen.
 • Let erop dat elke wijziging in de deurcomponent moet worden geprogrammeerd.

3. Gebruikers toevoegen aan nieuwe deur:


 • Selecteer een reeds aangemaakte gebruiker uit de lijst. 
 • U kunt ook een gebruiker zoeken via de QR-code en zo toevoegen.
 • U kunt ook het gebruikersbeheer oproepen en daar rechtstreeks nieuwe gebruikers aanmaken.
 • Wanneer u een gebruiker hebt toegevoegd en deze selecteert, kunt u via het tijdprofiel vastleggen of deze altijd toegang moet krijgen, of slechts beperkte toegang.
 • Denk eraan dat elke wijziging telkens opnieuw naar de deurcomponenten moet worden geüpload.

4. Configuratie uploaden naar de deurcomponenten:


 • Met deze functietoets start u de programmering.
 • Hou nu de programmeerkaart tegen de deurcomponent. Een korte pieptoon en een groene LED signaleren dat de component klaar is om te worden geprogrammeerd.
 • Hou nu de smartphone tegen de deurcomponent (opmerking bij NFC: de NFC-antenne van de smartphone bevindt zich meestal in het midden aan de achterkant van het toestel; raadpleeg indien nodig de handleiding van de smartphone).
 • Een geslaagde programmering wordt bevestigd door een kort signaal van de smartphone (de tijd wordt met de smartphone gesynchroniseerd).
 • Na ca. 5 seconden sluit ook de deurcomponent de programmering af. Dit wordt bevestigd met een groen LED signaal.


Status van de deurcomponent controleren:


 • Met deze functietoets kan de app de status van de deurcomponent weergeven.
 • Na het indrukken van de functietoets houdt u de smartphone tegen de deurcomponent.
 • De smartphone bevestigt het uitlezen met een kort signaal en geeft de gewenste gegevens weer.
 • Ook geeft de smartphone aan of de functionaliteiten 'Toegang met smartphone en mobile access-app', resp. 'Configuratie deurcomponenten via Bluetooth®' worden ondersteund.
 • Om terug te keren naar het hoofdmenu, drukt u telkens op de pijl linksboven.


Tijdprofiel wijzigen:


 • Met deze functietoets kunt u op elk ogenblik het tijdprofiel en deurinstelling wijzigen.
 • Denk eraan dat elke wijziging telkens opnieuw naar de deurcomponenten moet worden geüpload.


Digitale sleutels activeren in de dormakaba mobile access app:

 • Wanneer u een digitale sleutel hebt gekocht en een persoon hebt toegewezen, kunt u deze met 'UITNODIGING VERSTUREN' via een op de smartphone beschikbare app (bv. e-mail, SMS) naar de persoon sturen die met de mobile access-app toegang moet krijgen.
 • De persoon ontvangt dan een handleiding over hoe hij/zij de digitale sleutel kan activeren.
 • De mobile access-app moet wel geïnstalleerd en geregistreerd zijn door de betreffende gebruiker. Door op de link te klikken, wordt de digitale sleutel opgevraagd.
 • Na afsluiting verschijnt de digitale sleutel in de mobile access-app en wordt deze in het menu -> Digitale sleutels weergegeven.
 • Om een deur te openen met de mobile access-app, moet op de knop worden gedrukt en moet de smartphone dichtbij de deurcomponent worden gehouden.


Bediening van de compactlezer vanaf een grotere afstand

 • Deze instelmogelijkheid is alleen beschikbaar voor de compactlezer 91 04, die een externe voeding heeft. 
 • Als u deze instelling activeert, kunt u de deurcomponent vanaf een grotere afstand bedienen met uw smartphone. Afhankelijk van de smartphone en de omgeving kan deze afstand variëren van enkele centimeters tot een meter.
 • Hiervoor moet Bluetooth® op de smartphone zijn ingeschakeld.
 • De ervaring heeft geleerd dat het bereik van Apple iPhones groter is dan het bereik van Android smartphones.
 • Zorg ervoor dat er binnen een straal van enkele meters van deze compactlezer waarvoor deze instelling wordt gemaakt, geen andere evolo deurcomponenten zijn die met een evolo smart worden bediend, om verstoring van het signaal te voorkomen.
 • Voor het succesvol openen van de deur met de dormakaba mobile access app mogen zich geen andere personen die deze app of de app evolo smart hebben geïnstalleerd binnen een straal van enkele meters van de compactlezer bevinden.