dormakaba

FAQ

Algemeen

Wat is evolo smart?
dormakaba evolo smart is een mobiele app waarmee gemakkelijk een toegangslijst kan worden opgesteld die vervolgens naar een evolo-deurcomponent kan worden geüpload. Fysieke media met QR-code (toegangskaart, sleutelhanger) worden met een smartphone-camera geregistreerd. Digitale sleutels kunnen rechtstreeks worden gekocht via de app. De zo opgestelde toegangslijst wordt vervolgens via NFC (Near Field Communication) of Bluetooth® (Bluetooth Low Energy) geüpload naar de deurcomponent.

Voor wie is evolo smart bedoeld?
dormakaba evolo smart is bedoeld voor het toegangsbeheer van enkele deuren voor maximaal 50 personen, bijvoorbeeld bij privéwoningen, of bij kleine en middelgrote ondernemingen. 

Wat heeft men nodig voor evolo smart?
Om evolo smart van dormakaba te kunnen gebruiken, hebt u minstens de volgende componenten nodig:

 • Een smartphone: de technische voorwaarden vindt u hier.
 • Een programmeerkaart
 • Een evolo-deurcomponent. De ondersteunde firmwareversies vindt u hier.
 • Een dormakaba toegangskaart of sleutelhanger met QR-code

Wat zijn de voordelen van evolo smart?

 • Toegang tot enkele deuren kan erg eenvoudig worden beheerd.
 • Geen kosten voor programmeerapparaten of software. U hebt alleen uw Mobiele telefoon nodig met de gratis app.
 • Lage installatiekosten (de mechanische cilinder kan eenvoudig worden vervangen)
 • De toegangsmedia zijn niet specifiek voor een bepaald systeem en kunnen daarom ook in meerdere evolo smart-installaties worden gebruikt (bijv. kantoor en thuis).
 • De toegang kan beperkt worden voor bepaalde gebruikers via een tijdprofiel.
 • Openen van deuren met een toegangsmedium (toegangskaart/sleutelhanger) of de Mobiele telefoon en een virtuele sleutel
 • Offline-systeem: U hebt alleen een internetverbinding nodig om de app te installeren en via de app producten aan te kopen.


Toegangsmedia

Kan ik de smartphone als sleutel gebruiken?
Ja. Hiervoor hebt u de app dormakaba mobile access en een digitale sleutel nodig, die u via de dormakaba evolo smart-app kunt kopen en toewijzen. 

Welke Toegangsmedia kan ik gebruiken voor evolo smart?
Om evolo smart te kunnen gebruiken, hebt u smartcode-media nodig. Deze zijn herkenbaar aan een opgedrukte QR-code.

Kunnen smartcode-media ook in andere systemen worden gebruikt?
De smartcode-media zijn gebaseerd op LEGIC advant-technologie. Met de betreffende programmering kunnen deze ook in andere systemen worden gebruikt.

Ik heb 10 digitale sleutels gekocht en heb nu mijn mobiele telefoon vervangen. Kunnen de nog ongebruikte sleutels verder op de smartphone worden gebruikt?
Ja, gekochte maar nog ongebruikte sleutels zijn ook bij een vervanging van uw smartphone nog beschikbaar. Daarvoor moet u zich wel met hetzelfde e-mailadres aanmelden.

Kan ik mijn toegewezen digitale sleutels bij de vervanging van mijn mobiele telefoon meenemen?
Nee, een digitale sleutel is niet overdraagbaar en kan slechts op een mobiele telefoon worden gebruikt. Bij de vervanging van uw smartphone hebt u een nieuwe digitale sleutel nodig.

Wat gebeurt er met mijn digitale sleutel wanneer ik de mobile access-app verwijder of de fabrieksinstellingen van de smartphone herstel?
De verwijdering van de mobile access-app leidt tot het verlies van de digitale sleutel.


Technische info

Kan ik met evolo smart meerdere deuren programmeren?
Ja, u kunt meerdere deuren met verschillende toegangslijsten aanmaken en programmeren.

Kan een evolo smart-systeem in andere systemen worden geïntegreerd?
De in het systeem gebruikte deurcomponenten zijn standaard evolo-componenten. Deze kunnen ook met andere systeemoplossingen van dormakaba worden gebruikt. 

Hoe weet ik of mijn smartphone geschikt is?
De technische vereisten waaraan uw toestel moet beantwoorden, vindt u hier. Omdat er zich in uitzonderlijke gevallen problemen kunnen voordoen, zelfs wanneer aan alle vereisten is voldaan, raden we u vóór de aankoop van deurcomponenten aan om uw smartphone bij een dormakaba-vakhandelaar te testen met de evolo smart-app.

Wat betekent het als de LED van de deurcomponent knippert?    
Volgende signalen van de deurcomponenten zijn mogelijk:

BetekenisPieptoonLED signaalMedia
batterij 'bijna leeg'1 x erg kort
9 x erg kort, rood
gebruikersmedia, programmeerkaart
batterij 'leeg'
1 x erg lang
geen signaal
gebruikersmedia, programmeerkaart
media zonder rechten
4 x erg kort
4 x kort rood
gebruikersmedia
uitvallen van de klok in de component
1 x lang, 1 x kort, 1 x lang
1 x kort groen
gebruikersmedia, programmeerkaart

Hoe weet ik dat de batterij in de deurcomponent leeg raakt?
Ofwel via de evolo smart-app (daar wordt de batterijtoestand uitgelezen en weergegeven), ofwel via de signalering van de deurcomponent.

Waarop moet ik letten bij het vervangen van de batterij?
Voer de vervanging van de batterij tijdig uit, omdat anders onder bepaalde omstandigheden de configuratie van de toegangsrechten verloren gaat. 

Ik heb een bericht ontvangen met de tekst 'dormakaba evolo smart: er ligt voor u een digitale sleutel klaar om af te halen'. Wat moet ik nu doen?
Er ligt voor u een digitale dormakaba evolo smart-sleutel klaar. U kunt de aan u toegewezen deuren, waarvoor u rechten hebt gekregen, dan met de smartphone openen.

Om de digitale sleutel te activeren gaat u als volgt te werk:

 1. Download de app dormakaba mobile access. Voor de mobile access-app voor iOS klikt u hier, voor de mobile access-app voor Android klikt u hier.
 2. Registreer uw gsm-nummer in de app dormakaba mobile access.
 3. Klik op de link om de digitale sleutel op te vragen.

Wanneer u dit bericht niet ontvangt op het toestel dat u voor de toegang gebruikt, kunt u de link via de QR-code inlezen.

Ik heb een bericht ontvangen met de tekst 'dormakaba evolo smart: er ligt een digitale sleutel voor u klaar om in te lezen en te configureren'. Wat moet ik nu doen?
Er ligt een digitale dormakaba evolo smart-sleutel voor u klaar om in te lezen en te configureren. U kunt personen die in het bezit zijn van een digitale sleutel rechten toewijzen voor uw deuren.

Om de digitale sleutel in te lezen in uw installatie, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op de link om de persoon met de digitale sleutel als gebruiker aan te maken in het gebruikersbeheer.
 2. Voeg de gebruiker toe aan de deuren waarvoor hij/zij toegang moet krijgen.
 3. Upload de nieuwe configuratie naar de deuren.

Wanneer u dit bericht niet ontvangt op het toestel dat u voor de toegang gebruikt, kunt u de link via de QR-code inlezen.

Hoe kan ik vaststellen of toegang met smartphone bij mijn deurcomponenten mogelijk is?
Lees met de evolo smart-app de deurstatus van uw deurcomponenten uit. Daarin wordt rechtstreeks weergegeven of deze functionaliteit ter beschikking staat of niet.

Hoe kan ik vaststellen of communicatie via Bluetooth® mogelijk is bij mijn deurcomponenten?
Lees met de evolo smart-app de deurstatus van uw deurcomponenten uit. Daarin wordt rechtstreeks weergegeven of deze functionaliteit ter beschikking staat of niet.

Wat is het verschil tussen NFC en Bluetooth®?
NFC: de smartphone moet dichtbij de deurcomponenten worden gehouden. dichtbij is < 2 cm
Bluetooth®: de smartphone mag zich in de nabije omgeving van de deurcomponent bevinden. nabije omgeving is afhankelijk van het type smartphone 5 cm ... 2 m

In ieder geval moet men de smartphone vrij dicht bij de deurcomponent houden om deze uit zijn slaapstand te halen. In het geval van Bluetooth® kan men de smartphone daarna weer wat verderaf houden.

Waarom moet ik me met het telefoonnummer bij dormakaba mobile access-app registreren?
Het gebruik van de mobile access-app veronderstelt registratie in de cloud. Dit gebeurt via verzending van een sms naar uw smartphone. Daarom wordt om uw telefoonnummer gevraagd. De per sms ontvangen registratiecode moet eenmalig in de mobile access-app worden ingevoerd, waarna de registratie wordt voltooid. Via de cloud kunnen later digitale sleutels voor uw smartphone worden geactiveerd.
Deze registratie garandeert uw veiligheid omdat een voor u bestemde digitale sleutel op uw smartphone kan worden geactiveerd.

Waarom moet ik me met e-mailadres bij dormakaba evolo smart registreren?
Het gebruik van de evolo smart-app veronderstelt registratie in de cloud. Dit gebeurt via verzending van een e-mail naar uw e-mailadres. Daarom wordt om uw e-mailadres gevraagd. De per e-mail ontvangen registratiecode moet eenmalig in de evolo smart-app worden ingevoerd, waarna de registratie wordt voltooid. Via de cloud worden later digitale sleutels die u kunt kopen, beschikbaar gesteld voor de configuratie. 
Deze registratie garandeert uw veiligheid omdat alleen u de gekochte digitale sleutels ontvangt.

Kan de configuratie van deuren en badges van evolo smart 1.4 in evolo smart 2.0 worden overgenomen?
Ja, dat is mogelijk. Het configuratiebestand dat door evolo smart 1.4 wordt gemaakt, wordt automatisch gelezen door evolo smart 2.0. Zo kunt u de gegevens zonder aanpassing meteen na de update van de mobiele app verder gebruiken.

Denk eraan dat evolo smart 2.0 door functionele uitbreidingen de configuratiebestanden in een nieuw formaat opslaat en gebruikt. Deze bestanden vindt u ook in de directory "root/documents/KabaEvoloSmart".

Het door evolo smart 1.4 gemaakte configuratiebestand is hierna niet meer nodig.

Ik wil van mijn Apple-smartphone overschakelen naar een Android-smartphone. Waar moet ik op letten?
Via de cloudopslag kunnen de instellingen in de evolo smart-app worden overgenomen. Als u zich reeds met de Google-account op de Apple-smartphone hebt geregistreerd, moet u zich met dezelfde Google-account op de Android-smartphone registreren.
Als u uw Apple-ID hebt gebruikt, moet u de cloudopslag op de Apple-smartphone eerst deactiveren. Vervolgens activeert u de cloudopslag opnieuw op de Apple-smartphone. Gebruik daarvoor een Google-account. Deze stap is noodzakelijk aangezien Android-smartphones geen ondersteuning bieden voor een aanmelding met een Apple-ID. Tot slot moet u zich met de Google-account aanmelden op uw Android-smartphone.

Wat gebeurt er wanneer ik de cloudopslag deactiveer?
Na de deactivering van de cloudopslag worden de instellingen lokaal op de smartphone opgeslagen. Houd er rekening mee dat de gegevens verloren gaan wanneer u uw mobiele telefoon verliest of vervangt.

Wordt een Dual-SIM-kaart (identiek nummer op meerdere mobiele telefoons) in de mobile access-app ondersteund?
In principe wel, maar de dormakaba mobile access-app mag slechts op een smartphone worden geregistreerd.


Troubleshooting

De deurcomponent reageert helemaal niet
Verzeker u ervan dat de batterijen niet leeg zijn en deze wel correct zijn geplaatst. 

De deurcomponent reageert niet wanneer ik er een gebruikersmedium voor houdt.
Mogelijk werd de deurcomponent gereset en bevindt deze zich in fabrieksinstelling. (opmerking: men kan de deurcomponent resetten door de programmeerkaart lang tegen de deurcomponent aan te houden.) Houd de programmeerkaart dus slechts kort tegen de deurcomponent aan, tot deze groen oplicht. Wanneer u de programmeerkaart daarna weer wegneemt, hoort u een korte pieptoon. Wanneer u nu het gebruikersmedium opnieuw tegen de deurcomponent aan houdt, moet deze reageren met 4x rood knipperen en piepen (toegang niet toegestaan).

Omdat de deurcomponent zich in fabrieksinstelling bevond, moeten de toegangsrechten opnieuw naar de deurcomponent worden geüpload om de toegang weer mogelijk te maken.

De deurcomponent reageert niet op de smartphone via NFC (Near Field Communication)
Controleer in de instellingen van uw smartphone of NFC op uw toestel geactiveerd is.

De NFC-antenne van uw smartphone moet vlakbij (< 2 cm) de antenne van de deurcomponent worden gehouden. Hou er rekening mee dat de NFC-antenne zich bij smartphones altijd aan de achterkant bevindt, maar niet steeds in het midden.

De deurcomponent reageert niet op de smartphone via Bluetooth® 
Controleer in de instellingen van uw telefoon of Bluetooth® op uw toestel geactiveerd is.

Opdat communicatie via Bluetooth® mogelijk zou zijn, moet de component ook uitgerust zijn met Bluetooth®-elektronica. Dat kunt u op volgende manieren bepalen:

 1. Lees de status van de deurcomponent uit via NFC. De informatie of uw deurcomponent via Bluetooth® kan worden geconfigureerd, wordt weergegeven.
 2. Raadpleeg de documentatie van de deurcomponent.

Indien uw deurcomponent Bluetooth® ondersteunt, is deze mogelijk niet correct in gebruik genomen voor de Bluetooth®-communicatie. Gelieve de 'ingebruikname' nogmaals uit te voeren. Dit kunt u op volgende manieren doen:

 • Maak een nieuwe deur aan en doorloop alle stappen.
 • Bij een reeds aangemaakte deur voert u de stap 'Ingebruikname' nogmaals uit. Ga hiervoor naar Alle deuren, -> selecteer het icoontje met de 3 puntjes bij uw deur -> en voer de ingebruikname van de deur uit.

De media kunnen niet worden ingelezen via de smartphone-camera (via QR-code)
Verbeter de lichtomstandigheden.
Verander de afstand tot de camera.

Algemeen: neem contact op met uw dormakaba-vakhandel indien het probleem aanhoudt. 

Het opvragen van de digitale sleutel lukt niet. Ik heb de link reeds meermaals aangeklikt en krijg telkens volgende opmerking:
de digitale sleutel voor xxxx-xxxx-xxxx-xxxx werd reeds opgevraagd. De verwerking kan even in beslag nemen.

Indien u na een dag nog geen sleutel ontvangen hebt, wendt u zich dan tot uw dormakaba-vakhandel of stuur ons een e-mail, zodat wij het geval kunnen onderzoeken. 

Het opvragen van de digitale sleutel lukt niet. Wanneer ik de link aanklikte, kreeg ik volgende foutmelding:
Het opvragen van de digitale sleutel kon niet worden uitgevoerd vanwege een ontbrekende of ongeldige opvraagcode.

Verzeker u ervan dat de link correct is wanneer u deze handmatig kopieert (bv. onvolledige link, bijkomend teken aan het einde, ongewenste regelafkapping). Probeer als alternatief of u de digitale sleutel met de QR-code kunt inlezen.
Indien het probleem aanhoudt, wendt u zich dan tot uw dormakaba-vakhandel of stuur ons een e-mail, zodat wij het geval kunnen onderzoeken.

Het opvragen van de digitale sleutel lukt niet. Ik heb nu al enige tijd gewacht, maar krijg nog steeds volgende opmerking:
Het opvragen van digitale sleutels is momenteel door technische redenen niet mogelijk. Gelieve het later opnieuw te proberen.

Indien u na een dag nog geen digitale sleutel ontvangen hebt, wendt u zich dan tot uw dormakaba-vakhandel of stuur ons een e-mail, zodat wij het geval kunnen onderzoeken.

Ik heb van een evolo smart-eigenaar een e-mailbericht met een digitale sleutel ontvangen, maar wanneer ik op de link klik wordt alleen de website met aanwijzingen geopend, niet de mobile access-app. Hoe kan ik de digitale sleutel activeren?
Zorg dat u de mobile access-app heeft geïnstalleerd en geregistreerd.
In dit geval is het mogelijk dat de hyperlink door uw mailserver is gemanipuleerd. Dat is het gevolg van een veiligheidsinstelling van de mailserver. Dit is gemakkelijk te controleren door naar de hyperlink te kijken. Die moet identiek zijn aan de link in het e-mailbericht.
Bij een gemanipuleerde link kunt u de sleutel alsnog op de volgende wijze activeren:

 • U verzoekt de evolo smart-eigenaar om u de digitale sleutel via een ander programma (bijv. sms) te verzenden
 • U opent het e-mailbericht op een ander apparaat en scant de QR-code met de camera van uw smartphone waarop de mobile access-app is geïnstalleerd
 • U typt de link in het e-mailbericht in een webbrowser

Ik heb van een evolo smart-eigenaar een e-mailbericht met een digitalesleutel ontvangen. In de tekst wordt over een QR-code gesproken, maar ik zie er nergens een. Waarom gebeurt dit?
Of de QR-code wel of niet wordt meegestuurd is afhankelijk van het programma dat voor de verzending van de digitale sleutel is gebruikt. Als de digitale sleutel bijv. per mms wordt verzonden, wordt de QR-code meegestuurd. Bij e-mailberichten kan het gebeuren dat de QR-code niet wordt meegestuurd.

De QR-code is een alternatieve methode om de digitale sleutel in de mobile access-app te importeren. U beschikt in elk geval over de activeringsmethode via de link.

Ik heb me bij evolo smart-app met mijn e-mailadres geregistreerd en bij de dormakaba mobile access-app met mijn telefoonnummer geregistreerd, maar ik wil beide apps niet meer gebruikten. Wat moet ik doen zodat mijn gegevens worden verwijderd?
Wij kunnen uw gegevens in ons systeem laten verwijderen. Stuur ons hiervoor een e-mailbericht met de volgende gegevens:

 • Het e-mailadres waarmee u zich bij de evolo smart-app heeft geregistreerd
 • Het telefoonnummer waarmee u zich bij de dormakaba mobile access-app heeft geregistreerd

Wij informeren u zodra de gegevens zijn verwijderd.

Ik heb mij opnieuw geregistreerd en zie mijn aangekochte en nog beschikbare sleutels niet meer in de evolo smart-app.
De digitale sleutels zijn afhankelijk van het e-mailadres waarmee u zich hebt geregistreerd. Om opnieuw toegang te krijgen tot de sleutels, moet u zich opnieuw met het oorspronkelijke e-mailadres aanmelden.

Er gebeurt niets wanneer ik op de bijwerkingsknop in de mobile access-app druk.
evolo smart gebruikt digitale sleutels die niet kunnen worden bijgewerkt.
Verloren digitale sleutels kunnen daarom niet door een bijwerking worden hersteld.

Ik heb een Xiaomi-smartphone en kan de deur niet openen.
Bij Xiaomi-smartphones moet bij de NFC-instelling "Secure Element Position" de optie "HCE Wallet" worden geselecteerd. De SIM Wallet wordt niet ondersteund door dormakaba mobile access-app.

Ik heb bij de registratie geen bevestigings-sms ontvangen
Controleer bij uw provider of bepaalde sms‘en worden geblokkeerd. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de dienst Ondersteuning van dormakaba.