dormakaba

Fremgangsmåde

dormakaba er engageret i at bygge sin bæredygtige strategi på linje med vore mest materielle emner. Væsentlighed er defineret som alle områder, hvori dormakaba yder et positivt bidrag til en bæredygtig udvikling, fx gennem jobskabelse eller uddannelse, men også områder, hvor dormakabas forretningsaktiviteter påvirker fx naturlige ressourcer som energiforbrug under fremstillingsprocessen. Desuden blev også de områder med størst interesse for interessenterne medtaget. Materialeegenskaber er derefter tilpasset dormakabas fire fokusområder i sin strategiske tilgang til bæredygtighed, nemlig Transparens, Proces og Produktion, Produkter, Mennesker.

Transparens

Ved udførelse af forretningsaktiviteter er det uhyre vigtigt at overholde lokal lovgivning og internationale virksomhedsregler så vel som at respektere menneskerettigheder og miljømæssige reguleringer på alle lokationer. Det gælder både interne processer så vel som forholdet til andre eksterne kontaktpunkter, som fx kunder, autoriteter, partnere og leverandører, som godtgjort i dormakabas Adfærdskodeks og Leverandørskodeks.

Proces og Produktion

dormakaba bruger ressourcer ved produktion af sine produkter med affald og udledninger som resultat. Miljømæssige emner er derfor et af de materielle bæredygtigheds aspekter, der dukker op sammen med hele oprettelseskæden. Desuden har sundhed og helbred for vore ansatte på tværs af alle vore virksomheder topprioritet.

Mennesker

Motiverede og kompetente ansatte er en vigtig faktor for at dormakaba har succes med sine forretninger. I sin virksomhedsstrategi har dormakaba forpligtet sig til at sikre, at have de rigtige mennesker i den rigtige rolle, opmuntrer til mangfoldighed og sørger for passende uddannelsesmuligheder for at sikre de bedste færdigheder.

Produkter

dormakaba står for højkvalitets- og innovative produkter, og prioriterer værdien af "kunden først". Produktkvalitet er derfor centralt og skal holdes for øje på alle trin af værdikæden. Fordi virksomheden ved at tilfredse kunder er nøglen til at opretholde finansiel succes og opnå bæredygtig vækst.


Sustainability in a nutshell