dormakaba
pic-products-1-slider
Produkty
Craftsmen
Produkty

DORMA SVP 2000

Zámky SVP automaticky zamykají dveře po každém cyklu uzavření – nabízejí tak unikátní pohodlí a bezpečnost.
Automatická závora s délkou 20 mm zajišťuje, že dveře jsou vždy uzamčeny v souladu s požadavky na pojištění majetku. Dalším opatřením proti vloupání je křížová střelka, která umožňuje dvoubodové zamykání pro zvýšení bezpečnosti. Antipanikovou funkcí je zajištěno, aby bylo možné dveře kdykoliv otevřít z vnitřní strany, jednoduše stisknutím kliky dveří. Mechanické otevření zvenčí je i nadále možné pomocí klíče k odemknutí vložky.

  • Certifikováno dle EN 179
  • Samozamykací funkce
  • Motorické odblokování zámku
  • Mikrokontakty pro sledování stavu dveří
Ke stažení

Detaily produktu

Pohodlné a bezpečné

Motorický zámek SVP 2000 nabízí lepší pohodlí s motorizovaným odemykáním. Bez ohledu na to, zda se dveře nachází v soukromém obydlí nebo v komerčním prostoru, zajišťuje jejich funkce nouzového úniku, že lze dveře rychle otevřít jedinou operací, zatímco automatický mechanismus opětovného zamykání zajišťuje, že jsou dveře zajištěny, jakmile se zavřou.

Široký rozsah monitorovacích funkcí

Kontakty zpětné vazby zámku umožňují sledovat stav závory, střelky, vložky a kliky. Signalizující funkce SVP 2000 jsou vhodné hlavně pro monitorování a zajišťování pohodlného provozu dveří nouzových východů a únikových cest, lze je však také použít ke spuštění výstražných systémů nebo pro dálkové monitorování.

Pohodlný přístup přes motorem ovládané odblokování

Motorický zámek je výhodný hlavně ve spojení s kontrolou přístupu a ovládacími systémy nouzových východů, protože lze dveře snadno odemknout ze vzdálené pozice. Tam, kde je velká četnost použití, je možné zámek trvale odpojit. Díky kombinaci s automatickými pohony, jako je např. DORMA ED 100/250, však mohou být implementována bezbariérová řešení s funkcemi, které budou odpovídat specifickým požadavkům aplikace.

Bezpečné uzavření i v případě výpadku napájení

Elektrické sekvenční ovládání spojené s dveřními kontakty přispívá k lepší ochraně proti nepovolenému odstranění. Pomocné funkce jako časové nastavení alarmu a doby provozu atd. lze implementovat a upravit prostřednictvím řídící jednotky elektromotorického zámku SVP-S 2x DCW, zatímco modul vyrovnávací baterie zachová spolehlivost provozu v případě výpadku proudu.

Provozní univerzální vlastnosti

Zámky SVP jsou k dispozici v různých modelech vhodných pro zakrytou nebo vestavnou montáž u dřevěných dveří a také u úzkých dveří. Jsou také flexibilní z hlediska montážní polohy a jsou vhodné pro levé i pravé dveře a odpovídajíc umístěné západky. Byly schváleny jako zámky nouzových východů pro dveře na únikových cestách a pro použití u protipožárních a protikouřových dveří.

Ke stažení