dormakaba
Motherboard_Screen (96 dpi)
Новини

dormakaba със солиден старт на финансовата 2018/19 година

  • Ръст на органичните продажби от 2,1%
  • Продажбите достигат 1 396,5 млн. швейцарски франка
  • EBITDA нараства с 5,7% до 223 млн. швейцарски франка
  • Маржът на EBITDA се подобрява от 15,1% на 16%, като всички сегменти имат положителен принос за увеличаване на печалбата
  • Нетната печалба се повишава с 11,5% до 126,7 млн. швейцарски франка
  • Перспективи за финансовата 2018/19 година: органичен ръст на продажбите около преходната година; марж на EBITDA в диапазона между 16 – 16,5%

dormakaba дормакаба отчита солиден старт за финансовата година 2018/2019 година. Консолидираните продажби през първото полугодие на финансовата година възлизат на 1 396,5 млн. швейцарски франка, в сравнение с 1 400,6 млн. швейцарски франка през преходната година. Групата отчете органичен ръст на продажбите от 2,1%, докато продажбите бяха отрицателно повлияни с 1,4% от продажба на дялове, както и с 1% от ефектите на валутния превод.

dormakaba увеличи значително рентабилността си през първата половина на финансовата 2018/19 година. EBITDA нарасна с 5,7% до 223 млн. швейцарски франка в сравнение с 210,9 млн. швейцарски франка за миналата година. Маржът на EBITDA достигна 16% спрямо 15,1% за същия период на миналата година. Всички сегменти имат положителен принос за подобряването на рентабилността. Подобряването на маржът на EBITDA от около 1% се дължи на по-добрата оперативна ефективност и по-благоприятния продуктов микс, който компенсира по-високите разходи за суровини.

За първата половина на финансовата година dormakaba увеличи печалбата си преди данъци с 9,3% до 170,1 млн. швейцарски франка, в сравнение с 155,6 млн. швейцарски франка през предходната година. В същото време нетната печалба нарасна с 11,5% до 126,7 млн. швейцарски франка, в сравнение с 113, 6 млн. швейцарски франка през миналата година.

Паричен поток и баланс

Паричният поток от оперативна дейност възлиза на 149,1 милиона швейцарски франка за първата половина на финансовата година. Паричният поток от инвестиционна дейност е -4.8 млн. швейцарски франка и включва главно капиталови разходи в размер на 45,2 млн. швейцарски франка (за миналата година техният размер е бил 56,0 млн. швейцарски франка в имоти, машини и оборудване и в нематериални активи, които представляват 3,2% от продажбите (предходна година 4%), както и постъпленията от продажбата на инвестиции в асоциирани предприятия. Така свободният паричен поток достига общо 99,7 млн. швейцарски франка, което е промяна спрямо годината по-рано, когато цифрата е все още отрицателна (-56,1 млн. швейцарски франка) главно заради придобивания.

Към 31 декември 2018 г. dormakaba има общи активи от 1,921.8 млн. швейцарски франка. Нетният дълг бе намален с 21,9 млн. швейцарски франка до 764,7 млн. швейцарски франка (предходната година 786,6 млн. швейцарски франка).

 Ефективност на сегмента

AMER (Северна и Южна Америка)

AMER реализира ръст на продажбите на органични продукти от -1,8% и продажби от 402.1 млн. швейцарски франка. Маржът на EBITDA на сегмента се подобри до 21,1% в сравнение с 19,7% през предходната година.

APAC (Азия и Тихоокеански регион)

APAC отчете ръст на продажбите от 5,5%, което доведе до продажби от 236,5 млн. швейцарски франка. Маржът на EBITDA на сегмента се подобри до 15,6% в сравнение с 14,1% през предходната година.

DACH (Германия, Австрия и Швейцария)

DACH отчете ръст на продажбите от 2,6% при продажби от 430,0 млн. швейцарски франка. Маржът на EBITDA на сегмента се подобри до 18,3% в сравнение с 17,5% през предходната година.

EMEA (Европа, Близкия Изток и Африка)

EMEA отбелязва ръст на продажбите на органични продукти с 3,1% с продажби от 381,1 млн. швейцарски франка. Маржът на EBITDA на сегмента се подобри до 7,9% в сравнение с 7,6% през предходната година.

Порфолио Мениджмънт

Като част от усилията си да се концентрира върху основния бизнес, dormakaba направи допълнителни корекции в портфолиото си през разглеждания период: през октомври 2018 г. тя продаде своето 40% миноритарно участие в базираната в Италия ISEO Group. Бившата Dorma първоначално придоби дял, за да укрепи бизнеса си с разширена продуктова гама. След сливането с Kaba и произтичащата от него богата продуктова гама, стратегическата позиция беше преоценена и доведе до решението за продажба.

През декември 2018 г. dormakaba също така оттегли части от бизнеса си на US Door Hardware Service в AS AMER, тъй като този бизнес не успя да отговори на очакванията по отношение на рентабилността.

Перспектива

dormakaba ще продължи да се концентрира върху рентабилния растеж, с акцент върху по-нататъшното подобряване на рентабилността. За пълна финансова година 2018/19, без да се влошава икономическата среда, dormakaba очаква рентабилността на EBITDA в диапазона от 16 - 16,5%, водена главно от синергията на разходите от интеграцията след сливането, допълнителните подобрения на базата на разходите на компаниите и ползите от мерките за високи продажби. Компанията очаква органичен ръст на продажбите около предходната година.