dormakaba
Motherboard_Screen (96 dpi)
Новини

dormakaba получи сертификат ISO 27001 за Сигурността на информацията

dormakaba получи сертификат ISO/IEC 27001:2013 Системи за управление на сигурността на информацията. По този начин компанията гарантира, че поверителността, целостта и наличността на фирмените и клиентски данни са защитени и управлявани под строг контрол.

Като част от одита, dormakaba трябваше да изпълни строги критерии за оценка и да докаже, че се прилага систематичен подход за намаляване на рисковете за сигурността на информацията. "Информационната сигурност и сигурността на личните данни са много важни за нашите клиенти, тъй като те искат да имат възможно най-голям контрол върху своя дигитален отпечатък", казва Андреас Робърт, мениджър "Информационна сигурност" в компанията.

Системите за управление на информацията във всички подразделения на dormakaba, отговарят на изискванията на стандарта.

За ISO 27001

Стандартът е разработен, за да предостави рамка за прилагане, функциониране, наблюдение, преглед и подобряване на системите за сигурност на информационното управление. Внедряването на стандарта осигурява информационната сигурност на цялата компания, включително на хора, процеси и технологии. Това е най-широкоизползваният стандарт за информационна сигурност.

Сертификатът на dormakaba е одобрен от Lloyd’s Register, водещ независим доставчик на акредитирани сертификационни услуги.