dormakaba
Argus new
Новите сензорни бариери Argus More
ts98xea_licensetoclose_web
TS 98 XEA поставя нови стандарти в автоматите за врати More
exivo-slider
EXIVO - просто контрол на достъп More

Съвет на директорите и Изпълнителен комитет

Съвет на директорите

Съветът на директорите отговаря за надзора и стратегическото управление на дормакаба Груп. Членовете на Съвета на директорите на дормакаба Холдинг АГ са както следва:

Изпълнителен комитет

Изпълнителният комитет на дормакаба Груп се състои от единадесет души, както следва: