dormakaba
Argus new
Новите сензорни бариери Argus More
ts98xea_licensetoclose_web
TS 98 XEA поставя нови стандарти в автоматите за врати More
exivo-slider
EXIVO - просто контрол на достъп More

Основни финансови показатели на Групата

в милиони швейцарски франка (CHF)Финансова година, приключила на 30.06.2018 г.в % Финансова година, приключила на 30.06.2017 г.в %
Нетни продажби2,841.0100,02,520.1100,0
Органичен ръст в %2.64.3
Оперативна печалба преди амортизационните разходи (EBITDA)431.015.2332.715.4
Оперативна печалба (EBIT)364.312.8327.013.0
Резултат от обичайната дейност315.711.1295.211.7
Дивиденти на дял/акция (в CHF)15.01)14.0
Счетоводен баланс / Пазарна капитализация
Общо активи1,982.31,909.0
Нетни задължения701.2627.6
Пазарна капитализация2,908.03,479.9

1) Финансовата година приключва на 30.06.2018 г.: предложение до годишното общо събрание; под формата на разпределение на капиталови резерви.

Повече информация за текущата финансова година и всички наши свързани публикации може да бъде открита тук.