dormakaba
Argus new
Новите сензорни бариери Argus More
ts98xea_licensetoclose_web
TS 98 XEA поставя нови стандарти в автоматите за врати More
exivo-slider
EXIVO - просто контрол на достъп More

Акционерна информация

дормакаба Холдинг АГ е дружество, листвано на Швейцарската фондова борса (SIX).

72.1% от акциите на дормакаба се предлагат и купуват на борсата, а останалите акции се притежават от семейство акционери, членовете на Съвета на директорите, както и от други членове на ръководството на дружеството. Семейството акционери включва членове на семействата на първоначалните собственици на двете дружества, Дорма и Каба. Семейството акционери разполага с пет места в Съвета на директорите и участва активно в стратегическото развитие на дормакаба.

За повече информация за нашите акции, моля кликнете тук.