dormakaba
Over_ons_BE_NL

Verslaglegging

Urban sustainability

De merkbelofte van dormakaba is vertrouwen. We willen deze belofte waarmaken door transparantie te creëren over onze duurzaamheidsprestaties. Daartoe publiceert dormakaba jaarlijks een duurzaamheidsverslag waarin de duurzaamheidsverplichtingen, strategische aanpak en vooruitgang van het bedrijf worden beschreven voor de stakeholders, waaronder medewerkers, investeerders, klanten, leveranciers en gemeenten waar het bedrijf actief is.  Het jaarverslag wordt opgesteld in overeenstemming met de Global Reporting Initiative Standaarden (Core).


Carbon Disclosure Project

Groepeert investeerders en investeringen met een waarde van meer dan 100 biljoen USD met een focus op duurzaam beleggen, met in voornamelijk aandacht voor klimaatverandering en voor hoe bedrijven hun klimaatimpact zo laag mogelijk houden.  dormakaba rapporteert jaarlijks aan het Carbon Disclosure Project (CDP) om aan te tonen dat zij zich inzet voor een proactief energiebeheer en vermindering van de koolstofemissies.  Vorig jaar behaalde dormakaba een B-score voor haar rapport.

UN Global Compact

dormakaba is er trots op lid te zijn van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties.  Dit verplicht het bedrijf, samen met 10.000 andere bedrijven over de hele wereld, tot tien principes op het gebied van mensenrechten, eerlijke arbeidsvoorwaarden, milieu en corruptie. De onderneming publiceert haar jaarlijkse "Mededeling over de voortgang" op de website van het UN Global Compact.

Modern Slavery Statement

We zijn ons volledig bewust van het belang van de Britse Modern Slavery Act en waarderen deze waardevolle aanpak om slavernij en mensenhandel op alle gebieden uit het leven te bannen.  dormakaba zet zich volledig in voor de naleving van de beginselen en de naleving van internationale verdragen, wetten en onze interne regels en voorschriften.